Para wodna masa molowa

Para wodna jest wszechstronnie stosowanym środkiem gaśniczym. Daje się ją jeno w pomieszczeniach zamkniętych o niewielkiej kubaturze. Zastosowanie pary wodnej do gaszenia na szerokich przestrzeniach nie daje oczekiwanych efektów. Para ma zły ciężar zdrowy również w warunkach otwartej przestrzeni nie osiąga właściwego stężenia gaśniczego.

Zaleca się stosowanie pary wodnej w wnętrzach, których kubatura nie przekracza 500-520 m3. Powinny zatem istnieć zamknięte pomieszczenia. Wszelkie nieszczelności spowodują zmniejszenie skuteczności gaszenia parą wodną. Najczęściej parę wodną przyjmuje się do gaszenia pożarów, które potrafią powstać w suszarniach drewna, składowiskach materiałów łatwopalnych, na statkach, przepompowniach produktów naftowych, w miejscach z kotłami wulkanizacyjnymi czy kolumnami rektyfikacyjnymi. Para, jako materiał gaśniczy potrafi istnieć kojarzona do gaszenia pożarów ciał stałych, jakie nie tworzą w odpowiedź z wodą w konkretnych warunkach temperaturowych. Nie wyznaczone jest jednak zastosowanie pary wodnej do gaszenia pożarów, jeżeli palące się materiały, w efekcie związku z parą wodną ulegną zniszczeniu. Zastosowanie pary wodnej do gaszenia pożarów powoduje obniżenie stężenia tlenu do takiego stanu, przy którym proces spalania jest ciężki. Para wodna rozcieńcza palne gazy w strefie spalania. Najbardziej wydajne i skuteczne jest gaszenie pożarów parą nasyconą, jaka stanowi podawana pod ciśnieniem od 6 do nawet 8 atmosfer. Para jako sposób gaśniczy "steam fire extinguishing"może być traktowana tylko w niniejszych pomieszczeniach, co do jakich przedstawia się pewność, że nie pozostają w nich pracownicy. Z wycieczki na prawdziwe ciśnienie gaśnicze para mogłaby stanowić dokuczliwa dla zdrowia, a nawet życia ludzkiego.